Οικιακά δίδακτρα για μαθητή που έχει συχνά μικρές απουσίες

Μπορεί τα δίδακτρα στο σπίτι να συμβούν εάν ο μαθητής δεν έχει δηλωθεί 3 συνεχόμενες εβδομάδες απουσίας, αλλά ποιος έχει συχνές μικρές απουσίες λόγω χρόνιας ασθένειας;

Ναι, αυτό πρέπει να διαπραγματευτεί με το σχολείο και οι ΟΤΑ έχουν υποστηρίξει τους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι χρήσιμος: https://www.gov.uk/government/publications/education-for-children-with-health-needs-who-cannot-attend-school