ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

πόρος fourcrop

Έχετε δει την Πολιτική Ιατρικών Αναγκών του σχολείου σας;

Γνωρίζετε ποιος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της εφαρμογής του;

  • Τα διοικητικά όργανα των σχολείων και των ακαδημιών που διατηρούνται πρέπει να διασφαλίζουν ότι το σχολείο αναπτύσσει μια πολιτική για την υποστήριξη των μαθητών με ιατρικές παθήσεις.
  • Αυτή η πολιτική πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να είναι προσβάσιμη στους γονείς και το σχολικό προσωπικό.
  • Ένα κατονομαζόμενο άτομο θα πρέπει να έχει ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής.

Τα ακόλουθα έγγραφα θα είναι χρήσιμα κατά τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση της Πολιτικής Ιατρικών Αναγκών του σχολείου σας: