ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γεια σου 61189 ξεφλουδίστε πολύ

Ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης και χορήγηση φαρμάκων


Ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης (IHP)

Η καλή επικοινωνία μεταξύ γονέων / φροντιστών και σχολείων είναι απαραίτητη όταν ένα παιδί έχει οξεία ή χρόνια ιατρική κατάσταση. Ένα ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης είναι το βασικό στοιχείο για την καλή κατανόηση των ατομικών αναγκών ενός παιδιού που ζει με ιατρικές ανάγκες.

Τι είναι ένα ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης;

Ένα μεμονωμένο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα έγγραφο που καταγράφει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ιατρική κατάσταση, τα συμπτώματα και την υποστήριξη που χρειάζεται ένα παιδί για να διασφαλίσει ότι μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο το σχολείο.

Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις φαρμακευτικής αγωγής και τυχόν παρενέργειες, τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ποιος εμπλέκεται στην ιατρική περίθαλψη του παιδιού.

Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προσαρμογές και εναλλακτικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε ένα παιδί να μπορεί να συμμετέχει όσο το δυνατόν πληρέστερα στη σχολική ζωή, π.χ. ρυθμίσεις για PE ή τι πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν πηγαίνει σε ένα σχολικό ταξίδι.

Γιατί είναι σημαντικό ένα μεμονωμένο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης;

Το ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης έχει να κάνει με το να βεβαιωθείτε ότι ένα παιδί παίρνει το καλύτερο από το σχολείο.

Οι γονείς / φροντιστές, οι ιατροί και τα σχολεία που συνεργάζονται θα είναι πιο αποτελεσματικά στην εκπόνηση ενός σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού και βρίσκει λύσεις σε τυχόν εμπόδια που τους εμποδίζουν να συμμετάσχουν πλήρως στη σχολική ζωή.

Πρότυπα DfE για μεμονωμένο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης και χορήγηση φαρμάκου

Χορήγηση φαρμάκου