ΤΕΛΙΚΟ σημείωμα wellatschool

 Υποστήριξη παιδιών με ιατρική
και τις ανάγκες ψυχικής υγείας στο σχολείο

 

Facebook Instagram Τουίτερ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

αποστολή2

Πού να ξεκινήσετε με την υποστήριξη μαθητών με ανάγκες ιατρικής / ψυχικής υγείας στο σχολείο.

Υποστήριξη παιδιών, νέων και των οικογενειών τους

Πολιτική και συστήματα ολόκληρου του σχολείου

 • Ενημερώστε το προσωπικό για το σχολική πολιτική για την υποστήριξη παιδιών με ιατρικές ανάγκες και πώς μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα την εφαρμογή του.
 • Τακτοποιήστε την εκπαίδευση του προσωπικού σε συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες ή διαδικασίες (οι νοσηλευτές της κοινότητας προσφέρουν μια σειρά από εκπαίδευση από epi pen έως PEG εκπαίδευση).
 • Διασφάλιση των σχολικών πολιτικών σχετικά με τα ταξίδια και το σχολικό κοινωνικό χρόνο διασφαλίζει ίση πρόσβαση σε όλους τους μαθητές μέσω λογικής προσαρμογής και μιας περιεκτικής προσέγγισης.
 • Επανεξέταση των συστημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται με τη διασφάλιση ότι όλο το σχετικό προσωπικό κατανοεί πλήρως τις ανάγκες του μαθητή.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι πολιτικές παρακολούθησης του σχολείου και τα προγράμματα ανταμοιβής δεν αποκλείουν τα παιδιά που απουσιάζουν λόγω χρόνιας ασθένειας.

Συμβουλές για SENDCOs

 • Επικοινωνήστε με την καθορισμένη ομάδα κοινοτικής νοσηλευτικής στην τοπική σας αρχή, καθώς και με τις τοπικές ιατρικές υπηρεσίες PRU, Alternative Provision ή φροντιστηρίων, οι οποίοι μπορεί να είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη.
 • Εάν το παιδί είναι στο νοσοκομείο, τότε αναπτύξτε δεσμούς με το σχολείο νοσοκομείου/το προσωπικό του βασικού νοσοκομειακού τμήματος (πρόσκληση σε επισκοπήσεις EHC/PEP καθώς και σε συναντήσεις όπως συναντήσεις CIN όπου χρειάζεται)
 • Μάθετε ποιοι πόροι υπάρχουν εκεί έξω (π.χ. αξιολογήσεις όπως το προφίλ boxhall και ετοιμότητα για επανένταξη κλίμακας)
 • Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο επιστροφή στο σχολείο και υποστηρίζοντας αδέλφια.
 • Για μαθητές με σημαντικές μαθησιακές ανάγκες μπορείτε να βοηθήσετε να υποστηρίξετε το χρόνο τους στο νοσοκομείο στέλνοντας τα προφίλ των μαθητών τους, σχέδια υποστήριξης συμπεριφοράς, βιβλία επικοινωνίας / στρατηγικές έτσι ώστε τόσο το νοσοκομείο όσο και το νοσοκομειακό προσωπικό του σχολείου να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτές τις παρεμβάσεις και να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές έχουν εξοικείωση σε ένα δύσκολο περιβάλλον και την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους.
 • Συζητήστε και εφαρμόστε σχέδια για να επιτρέψετε σε έναν μαθητή επιπλέον χρόνο (π.χ. αργά στο σχολείο λόγω συναντήσεων φυσιοθεραπείας / φαρμάκων, ο χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθεί ο μαθητής μεταξύ των τάξεων, επιπλέον χρόνος για να οργανωθούν / να επεξεργαστούν καταστάσεις / εργασίες στην τάξη). Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες μεταδίδονται σε όλους όσους πρέπει να τις γνωρίζουν και ελέγξτε και ενημερώστε όπως απαιτείται.