Πολιτική κοινωνικών μέσων

Twitter
Το Well at School είναι στο Twitter @wellatschool
Συνήθως κάνουμε tweet όχι μόνο μία φορά την εβδομάδα.
Tweets που επαναλαμβάνουμε (RT) δεν συνεπάγονται την έγκριση του Well at School. Μπορούμε να ανανεώσουμε τυχόν νέα, συνδέσμους και παρατηρήσεις που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με το έργο που κάνουμε. Η παρακολούθηση του λογαριασμού Twitter στο Well at School δεν συνεπάγεται έγκριση.

Facebook
Μια επιλογή από τα Tweets μας δημοσιεύονται ξανά στη σελίδα μας στο Well at School στο Facebook.