"Δεν θέλω τα άλλα παιδιά να γνωρίζουν για τα προβλήματά μου"