"Θέλω όλοι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν για τα προβλήματά μου"